INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo

mając na uwadze art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuje, że:

W pozostałym zakresie podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Wersja 1.0 z dnia: 2019 01 02